Recents in Beach

Jele Solah Beli

Ayu Dwi Gita


Jele Solah Beli

Suba sai taen-taenan
Suba sai masih engkeb-engkebang
Jelek solah Beli tekenin tiang

Ulian elek kesengguh lenggah teken kurenan
Pang tusing sai raga mauyutan
Elek elek teken pisagane

Apa kuang sayang tiange
Apa masi kuang tiang ngayahin
Dadi tiang sing taen maan beneh

To ngulah aluh keto Beli mesuang munyi
Ngorahang emed ken dewek tiange
Nagih nagih palas mekurenan

Reff
Dugase pidan Beli ngaku sayang tuah teken dewek tiang
Mejanji mejanji lakar setia
To nguda me elenan disubane jani raga mekurenan
Mebalik mebalik nyakitin tiang

Yen ada pelih tiang jalan malu raosang
Palas sing mragatang gae 
Melah melahang ngenehang

Posting Komentar

0 Komentar