Recents in Beach

NAK BALI

 Band Bali xxx

Nak Bali

Anak bali
Tiang nak bali
Mebasa bali megending bali

Dadi ngaku uling bali
Yen nyak ngaku uling bali
Dini laku
Kumpul - kumpul ngalih timpal

Bareng - Bareng jak mekejang
Demen - demen saling kenyemin
Sareng sami megending
Megending bali

Yadiastun tiang megending bali,
sing bu'ungan ada ne demen ada ne sing demen
(nah) pang je keto (nah) sing ken ken
Nyen nawang ye mula sing ngerti
Sing ada lu'ungan megending bali
Pang bisa, pang nawang ngajiang bali
Nyen ne ngorang, nyen ne ngelah
Yen sing iraga pedidi ne ngelahang

Dadi nak bali
Yen melali, pasti mewali mulih ke bali
Yadiastun joh joh joh tiang melali
Joh joh joh tiang megae
Tiang lakar mulih
Jeg pasti mulih
Mulih ke bali

Megambel

Yen mula seken ngajegang bali
Lan bareng - bareng ngastiti bakti
Yen mula demen jak gumi bali
Megending - gending lautang jani


Posting Komentar

0 Komentar