Recents in Beach

Dina Galungan

Dina Galungan

Vocal : Trio Januadi
Cipt : Deh Artha
Album Pianak Pak Komang

Sing ada ne kal nawang napike rahasia Widhi ne
Tekening damuh Ida ne naanang cobaan buka kene
Amonto baan tiang mengalih ngemasin titiang ngerantau
Ngarepang enggal ketemu sireke patut jodoh tiange


Jabin metepat di hati nguda buin ketemu dini
Sing ja mileh tuah ring kawitan ring dina suci Galungan
Negak medampingan medumang canang atanding
Ngaturang bakti ring leluhur ane dadi jalan patemon


Rikala engsap teken angen-angen hatine stata tuyuh
Jawabanne ada di kampung halaman
Ida leluhur saksiang restuang titiang ada rasa tresna
Dina Budha Kliwon Wuku Dunggulan
Ragane nrima tiang , Dina Galungan


Diastun sai kecunduk ditu ring genah rantauan
Bedik sing menyet yen ragane satu kampung ngajak tiang
Ne pinaka bukti yening mula saja jodoh
Diastun sing ke uber


Dina Galungan Trio Januadi Youtube

Posting Komentar

1 Komentar