Recents in Beach

Kasmaran

Kasmaran
Vocal : Ocha

Inget teken unduke dugas kenalan
Elen kletek bayune rasayang tiang
Alus liman Beli ane ngranayang
Manis kenyem Beli stata ingetang


sekate bedik ento kenehe ngulayang
Ragan Beli sesai ngiasin ipian
Mentik rasa tresna dihatin tiang
Ane sarat pesan kewalesan

Reff
Tiang kasmaran stata uyang
Oh Beli sayang olasin tiang
Tresnain tiyang sayangin tiang
Tiang misadya nyerahang ukudan

-------

sekate bedik ento kenehe ngulayang
Ragan Beli sesai ngiasin ipian
Mentik rasa tresna dihatin tiang
Ane sarat pesan kewalesan


Tiang kasmaran stata uyang
Oh Beli sayang olasin tiang


Tiang kasmaran stata uyang
Oh Beli sayang olasin tiang


Tiang kasmaran stata uyang
oh Beli sayang olasin tiang
Tresnain tiyang sayangin tiang
Tiang misadya nyerahang ukudan

Posting Komentar

0 Komentar