Recents in Beach

Pan Balang Tamak

Pan Balang Tamak
Vocal : Suastini Putri

******
Ketut : Pan Balang Tamak.... Pan Balang Tamak .. duh suungg...
Men Balang Tamak : Tiang.. tiaangg... yee
Ketut : Tiang mepengarah niki
Men Balang Tamak : nggih nggih engken   Tut..
Ketut : benjang semengan, tuun siape idadane jaga tedun ke bale banjar nak wenten pesangkepan niki
Men Balang Tamak :  kenten .. nggih nggih nyanan tiang ja ngorahin , kija kaden laku  Bline niki
Ketut : tiang pamit dumun
Men Balang Tamak : nggih nggih..suksma nggih...
*****


Satuan Pan Balang Tamak
Sane mangkin jagi kecritayang
Solah manusa ne mula liunan daya
Daya ne ngidayang nayuhin dewek pedidi

*
Lengit ia mula lengit
Teken gae ia mula dueg mekelig
Teken asil ia simalu menagih
Pan Balang Tamak keloktah daya metingkah

Baang je mekejang kebogbogin
Saking dueg Pan Balang Tamak medaya
Kanti mati masih nyidayang
ngeka daya manusa kadene Dewa

**
Daya mula daya ngranayang dayuh
Pan Balang Tamak stata tusing maan tuyuh
Daya mula daya ngranayang dayuh
Pan Balang Tamak stata tusing maan tuyuh

*********
Kelian : Baaaa... Balang Tamak mara tedune, bakel dosain tiyang ne, tuni sing ada teka
Pan Balang Tamak :  Mangkin mangkin dumum, arah arahan druwene dibi ken ken
Kelian : Tuun siape idadane ne nak lakar tedun kebale banjar nak ada pesangkepan, kaden keto
Pan Balang Tamak : Siap tiange mara tuun  uli mekeeemm, mara tiang tedun ne, bah yen kene ya, idadane banjar kel dosain tiang niki, ked kelian banjare harus bertanggung jawab kel dosain tiang niki
*******

Kembali ke *


Pan Balang Tamak di youtube

Posting Komentar

0 Komentar