Recents in Beach

Muani Lacur

Muani Lacur

Vocal; Suweca Antara
Cipt. De Madut


Nu pedih ja ragan Adi
Beli sing lakar nembaang
Mula saja Beli nak muani lacur luh
Mula saja di jumah Beli nak lacur luh
Apa-apa medasar baan nyilih
De nyen pipis anggon ngulurin hati
Kadi rasa roko Beli nu nganggeh diwarung

Yening Adi tulus tresna
Kapining ragan Beline
Sinah Adi kal ngerti teken keadaan Beli
Sinah Adi kal nrima jelek melah ragan Beli
Apang tusing ulian lacur Beline
Adi megedi laut ngalih ane elenan

reff:
Di jaman cara janine
Mula keweh ngalih anak tulus tresna
Apa-apa kal ukur baan arta berana
Tanpa arta tresnane bisa lakar megedi
Ne jani rasayang Beli
Dadi nak lacur dadi nak tiwas
Tusing ngelah apa-apa

Beli nak muani lacur luh
Kadi rasa sing pantes buat i luh
Beli nak muani lacur luh
Tuah pantes sing ngelah tunangan

kembali # reff


Lagu Muani Lacur Suweca Antara di Youtube

Posting Komentar

0 Komentar