Recents in Beach

Sa Dua Telu Ngadep Sampi

Sa Dua Telu Ngadep Sampi

vocal : Gung An, Cipt; Mang Arim

Sa dua telu papate dadi lima
Yen kangen rindu nike ciri ne tresna
Ngajeng sing ja jaen sirep sing ja leplep
Muan Adi setata teke nundunin

***

Pindang mepanggang sambel tabia di Payangan
Sayangko sayang Iya ba ngelah tunangan
Nanging sing buwungan Tiang kal mepanggang
Apang kanti bakat anggon tunangan

Reff ;


De nyen melihin Beli memuduh ken Adi
Pelih Adi nguda jegeg gati
Dumadak sikin Widi I luh ngenyakin Beli
Kal adepang sampi anggon nganten buin mani

I luh enyakin Beli
I luh kal adepang sampi
Nasiiib... nasiiib

kembali ***

Lagu Agung An " Sa Dua Telu Ngadep Sampi " on Youtube

Posting Komentar

0 Komentar