Recents in Beach

Munyin Kulkul Dek Arya

Munyin Kulkul 
Semeton Bali sane tresnain titiang, semeton Bali sane seneng ring gending-gending Bali, tembang Bali, lagu Bali, seni budaya Bali, ngiring stata mireng lagu-lagu Bali sane anyar-anyar utawi sane dados tembang kenangan, dedemenan semeton Bali lanang wiadin istri. Tembang Bali wiakti becik tur ngelangunin kayun semeton Bali. Semeton Bali sane bagus lan jegeg ngiring mireng tembang Bali, gending Bali, Lagu Bali ring dija ja megenah. Mangda Lagu Bali, Gending Bali, Tembang Bali iraga stata ajeg ngantos riwekasan. Semeton Bali sane seneng ring Lagu-lagu Bali, tembang-tembang Bali, gending-gending Bali wiakti nyarengin kemajuan panyanyi Bali sane sampun mekarya lagu Bali sane becik-becik. Ngiring mangkin mireng tembang Munyin Kulkul.
SENENG WAYANG CENK BLONK ? Klik iriki.

Munyin Kulkul
Vocal; Dek Arya

Yen dingin dingin bukane jani
Napi luungne gae
Kene tidong keto masih boya
Melahang ngeroman

Sareng Adi mangkin disisin Beli
Be mekelo rindun Beline
Tusing keubadin

Yen ujan bales bukakene
Ten ngidang Adi mulih
Beli takut Adi kal mengilang
Jejehe Beli keme

yen dadi Beli ngidih kapingin Adi
petenge jani Adi ada disisin Beli
samar-samar pedingehang munyin kulkul
Sinah ento cihna ada nak nganten

Reff :

Munyin kulkul munyin kulkul
mangkin tuah sebelas
Munyin kulkul munyin kulkul
Ten ke Adi mekita

yen Adi sadia petenge jani
Jalan anggon petenge si malu

MUNYIN KULKUL- Dek Arya_ Purnama Dewi Cover CLip di Youtube : Silakan Klik
Youtube Dek Arya

Posting Komentar

1 Komentar