Recents in Beach

Ngantosang Keturunan


Ngantosang Keturunan

Widi Wikan Feat Ayuni Citra Dewi

Limang Tiban raga mekurenan
Tunden masih tiyang nyidayang
Ngemaang Beli ane madan keturunan
Elek tiang elek ken Beli
Ken keluargan Beline
Sebet hatin tiyang  konden
Ngidayang ngae Beli  bahagia

Suud monto Adi meselselan
Beli stata lakar nyayangan
Yadiastun raga konden ngelah pianak
Astungkara ada paswecan
Ida Hyang Widhi
Reff
Takut… tiang takut..
Beli nguliang tiang pengganti
Beli lakar sata nyayangin
Tiange takut ane ken disisi
Adi kurenan Beli paling sayangan
Ne lakar nampingin
Bareng-bareng pada gelangan

Posting Komentar

0 Komentar