Recents in Beach

Gung Galih Pitung Sasih

Pitung sasih suwene sampun
Beli adi medemenan
Rasa kangen ne ade di hati
Tan side pacang bli nambakin
Dini beli Stata ngantosang
Ragan adine mula sayangan
Sida ke adi rawuh meriki
Ngubadin kangen keneh bline
Tresna asih metanem di hatin beline
Kangen ngedot ketemu
Sayang lan tresna ne gelahang beli
Wantah ragan adi ne kuasaPosting Komentar

0 Komentar