Recents in Beach

Hitomi

Hitomi                            
Yong Sagita

Kesir menyirsir angin pasih ngusapin ebokne
Panas sinar surya bebas nyilapin ukudane
Nguyangang raga majemuh di pasisi
Tanpa rasa kimud tuah nganggo bikini
Inguh manahe ngatonang

Sanja ngeliwat peteng teka macapatan banban
Sekadi nyihnayang budaya gumin iragane
Diastun pidan buyut dane taen nakal
Jalan ja tetepang iraga lan matimpal
Len ne pidan len ne jani

Reef:

Hitomi… Hitomi kawaikita
Nihon karakita kire nahito
Dakara, anata wo sire thai
Come on, janger dance wa o dorou


Posting Komentar

0 Komentar